Vår app Mental Abacus Expert får fina recensioner på brittiska EAS. Läs recensionen 4 Stars certified Darkblue

 

Boken om Matte - aktivitetsbok för förskola och lägre stadier

boken om matteBoken om Matte – aktivitetsbok för förskola och lägre stadier. Den här boken vänder sig till dig som undervisar barn på förskola eller lågstadium. Du kan också vara förälder till barn i dessa åldrar. Idén med boken är att på ett spännande och engagerande sätt ge barn de grundläggande kunskaper som behövs för att förstå matematikens fundament – det man brukar kalla grundläggande taluppfattning.

Berättelsen är en lämplig inledning till ett fortsatt arbete med materialet Finn din matteglädje, där man lär sig räkna med hjälp av världens äldsta räknehjälpmedel – den kinesiska abakusen.

I Sagan om Matte får du möta herdepojken Matte som uppfinner räknestenarna. Du får också träffa hans dotter Divisa som i sin tur driver utvecklingen ytterligare en bit.

Till vart och ett av de fyra kapitlen finns förslag på aktiviteter där barnen i lekens form kan förankra kunskaperna. Boken om Matte är framför allt tänkt att skapa matteglädje hos sina läsare och utövare!

Boken är indelad i fyra kapitel som vart och ett behandlar ett steg i matematikens historia  och utveckling. Gå gärna igenom den innan ni börjar det egentliga arbetet med abakusen.

Förskola och lågstadium I förskolan och på lågstadiet kan  Boken om Matte fungera som högläsningsbok där man stannar upp och utför de övningar som huvudpersonerna i boken gör. Som komplement till bokens handling finns förslag på aktiviteter och lekar som är lustfyllda och som fördjupa förståelsen.

Provläs boken

Pris: 200kr + 40kr i porto totalt 240kr (Beställ boken)

Go to top